Universitet i Bergen : Med. fak. : Inst. for kirurgiske fag : Radiologisk Seksjon : Nukleærmedisin

Undervisning i Nukleærmedisin

Undervisning

Studieplan

Vitenskapelig
  ansatte

Forskning

Nukleær-
   medisin
   ved UiB

Nukleær-
   medisin
   ved HUS

Nukleærmedisin  ble etablert som eget fag innenfor Radiologisk seksjon ved UiB i Mars 2006.Nettbaserte nukleærmedisinske forelesninger i grunnkurs i radiologi
Alle nukleærmedisinske forelesningene som inngår i grunnkurset i radiologi er tilgjengelig på internett.

Konvensjonell Nukleærmedisin:
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk anvendelse

Positronemisjonstomografi (PET):
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk annvendelse

Forelesningene er forsatt nye. Jeg ønsker tilbakemelding. Vennligst send meg e-post med kommentarer.

Nettbaserte forelesninger om spesielle nukleærmedisinske metoder

  Skjelettscintigrafi
  Myokardscintigrafi
  Nyrescintigrafi
  Lungescintigrafi
  Thyreoideascintigrafi
  Parathyreoideascintigrafi
  Nevroendokrine tumorer
  Betennelsesscintigrafi

De følgende forelesninger og foredrag inngår ikke i grunnkurs.

Residivdiagnostikk i thyreoideacancer
Positronemisjonstomografi: Det nye PET-senteret i Bergen
  Foredraget om PET for det allmene publikum
Positronemisjonstomografi: Tilbakeblikk og perspektiver
  Foredraget på møtet til Norsk Selskap for Nukleærmedisin den 24.10.2006 i Oslo
  ved åpningen av PET-senteret i Oslo

Forelesningene har blitt oppdatert for kompatiblitet med Adobe Flash Player 10.

 

Offisiell side
Undervisning i Nukleærmedisin
  Universitet i Bergen : Med. fak. : Inst. for kirurgiske fag : Radiologisk Seksjon : Nukleærmedisin

Undervisning i Nukleærmedisin

Undervisning

Studieplan

Vitenskapelig
  ansatte

Forskning

Nukleær-
   medisin
   ved UiB

Nukleær-
   medisin
   ved HUS

Nukleærmedisin  ble etablert som eget fag innenfor Radiologisk seksjon ved UiB i Mars 2006.Nettbaserte nukleærmedisinske forelesninger i grunnkurs i radiologi
Alle nukleærmedisinske forelesningene som inngår i grunnkurset i radiologi er tilgjengelig på internett.

Konvensjonell Nukleærmedisin:
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk anvendelse

Positronemisjonstomografi (PET):
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk annvendelse

Forelesningene er forsatt nye. Jeg ønsker tilbakemelding. Vennligst send meg e-post med kommentarer.

Nettbaserte forelesninger om spesielle nukleærmedisinske metoder

  Skjelettscintigrafi
  Myokardscintigrafi
  Nyrescintigrafi
  Lungescintigrafi
  Thyreoideascintigrafi
  Parathyreoideascintigrafi
  Nevroendokrine tumorer
  Betennelsesscintigrafi

De følgende forelesninger og foredrag inngår ikke i grunnkurs.

Residivdiagnostikk i thyreoideacancer
Positronemisjonstomografi: Det nye PET-senteret i Bergen
  Foredraget om PET for det allmene publikum
Positronemisjonstomografi: Tilbakeblikk og perspektiver
  Foredraget på møtet til Norsk Selskap for Nukleærmedisin den 24.10.2006 i Oslo
  ved åpningen av PET-senteret i Oslo

Forelesningene har blitt oppdatert for kompatiblitet med Adobe Flash Player 10.

 

Offisiell side
Undervisning i Nukleærmedisin
  Universitet i Bergen : Med. fak. : Inst. for kirurgiske fag : Radiologisk Seksjon : Nukleærmedisin

Undervisning i Nukleærmedisin

Undervisning

Studieplan

Vitenskapelig
  ansatte

Forskning

Nukleær-
   medisin
   ved UiB

Nukleær-
   medisin
   ved HUS

Nukleærmedisin  ble etablert som eget fag innenfor Radiologisk seksjon ved UiB i Mars 2006.Nettbaserte nukleærmedisinske forelesninger i grunnkurs i radiologi
Alle nukleærmedisinske forelesningene som inngår i grunnkurset i radiologi er tilgjengelig på internett.

Konvensjonell Nukleærmedisin:
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk anvendelse

Positronemisjonstomografi (PET):
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk annvendelse

Forelesningene er forsatt nye. Jeg ønsker tilbakemelding. Vennligst send meg e-post med kommentarer.

Nettbaserte forelesninger om spesielle nukleærmedisinske metoder

  Skjelettscintigrafi
  Myokardscintigrafi
  Nyrescintigrafi
  Lungescintigrafi
  Thyreoideascintigrafi
  Parathyreoideascintigrafi
  Nevroendokrine tumorer
  Betennelsesscintigrafi

De følgende forelesninger og foredrag inngår ikke i grunnkurs.

Residivdiagnostikk i thyreoideacancer
Positronemisjonstomografi: Det nye PET-senteret i Bergen
  Foredraget om PET for det allmene publikum
Positronemisjonstomografi: Tilbakeblikk og perspektiver
  Foredraget på møtet til Norsk Selskap for Nukleærmedisin den 24.10.2006 i Oslo
  ved åpningen av PET-senteret i Oslo

Forelesningene har blitt oppdatert for kompatiblitet med Adobe Flash Player 10.

 

Offisiell side
Undervisning i Nukleærmedisin
  Universitet i Bergen : Med. fak. : Inst. for kirurgiske fag : Radiologisk Seksjon : Nukleærmedisin

Undervisning i Nukleærmedisin

Undervisning

Studieplan

Vitenskapelig
  ansatte

Forskning

Nukleær-
   medisin
   ved UiB

Nukleær-
   medisin
   ved HUS

Nukleærmedisin  ble etablert som eget fag innenfor Radiologisk seksjon ved UiB i Mars 2006.Nettbaserte nukleærmedisinske forelesninger i grunnkurs i radiologi
Alle nukleærmedisinske forelesningene som inngår i grunnkurset i radiologi er tilgjengelig på internett.

Konvensjonell Nukleærmedisin:
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk anvendelse

Positronemisjonstomografi (PET):
Del 1: Tekniske grunnlag
Del 2: Klinisk annvendelse

Forelesningene er forsatt nye. Jeg ønsker tilbakemelding. Vennligst send meg e-post med kommentarer.

Nettbaserte forelesninger om spesielle nukleærmedisinske metoder

  Skjelettscintigrafi
  Myokardscintigrafi
  Nyrescintigrafi
  Lungescintigrafi
  Thyreoideascintigrafi
  Parathyreoideascintigrafi
  Nevroendokrine tumorer
  Betennelsesscintigrafi

De følgende forelesninger og foredrag inngår ikke i grunnkurs.

Residivdiagnostikk i thyreoideacancer
Positronemisjonstomografi: Det nye PET-senteret i Bergen
  Foredraget om PET for det allmene publikum
Positronemisjonstomografi: Tilbakeblikk og perspektiver
  Foredraget på møtet til Norsk Selskap for Nukleærmedisin den 24.10.2006 i Oslo
  ved åpningen av PET-senteret i Oslo

Forelesningene har blitt oppdatert for kompatiblitet med Adobe Flash Player 10.

 

Offisiell side